Slimminge kyrkby 1939Klicka för större bild


Slimminge socken som ligger i norra delen av Skurups kommun hade 860 invånare år 2015. Herrgårdarna Brodda och Skönabäck, orten Janstorp samt kyrkbyn Slimminge ligger i Slimminge socken.

Broddas markinnehav under 1700-talet omfattade i stort sett hela Slimminge socken.
Slimminge har även en stark koppling till Svaneholm då en av Broddas ägare var Gustaf Macklean, bror till Rutger Macklean.

Namnet Slimminge (tidigare Slemminge) skrevs 1459 och syftar på byns läge vid kärrmarker.
Från stenåldern finns det boplatser och man har funnit en stor mängd slipade flintyxor.
Från bronsåldern finns gravhögar. En skatt med sju guldbrakteater från folkvandringstiden har påträffats.

Under Skånska kriget 1675-1679 tillfångatogs friskytten (snapphanen) Hans Severin, kapten i Börringe friskyttekompani, tillsammans med 18 andra friskyttar i Slimminge av svenskarna.
Mer om det Skånska kriget och Skånelands historia kan man läsa på: Scania.org.


Scania.org


Skaneflaggan.nu


Skurup.se


Skåne1882.jpgCopyright © Tommy Lundgren

Sitemap