Slimminge kyrkbyKlicka för större bild


Slimminge socken som ligger i norra delen av Skurups kommun hade 860 invånare år 2015.
I Slimminge socken ligger herrgårdarna Brodda och Skönabäck, kyrkbyn Slimminge samt orten Janstorp.

Brodda's markinnehav under 1700-talet omfattade i stort sett hela Slimminge socken.
I början av 1800-talet förändrades markinnehavet då norra delen av ägorna avstyckades till Skönabäck och gårdarna runt Slimminge by såldes.
Slimminge har även en stark koppling till Svaneholm då en av Brodda's ägare var Gustaf Macklean, bror till Rutger Macklean.

Namnet Slimminge (tidigare Slemminge) omnämns första gången i skriftliga källor år 1405 och syftar på byns läge vid kärrmarker.
Från stenåldern finns det boplatser och man har funnit en stor mängd slipade flintyxor.
Från bronsåldern finns gravhögar. En skatt med sju guldbrakteater från folkvandringstiden har påträffats.

Under Skånska kriget 1675-1679 tillfångatogs friskytten (snapphanen) Hans Severin, kapten i Börringe friskyttekompani, tillsammans med 18 andra friskyttar i Slimminge av svenskarna.
Mer om det Skånska kriget och Skånelands historia kan man läsa på Scania.org.

Kyrkan i Slimminge byggdes 1807 som ersättare för den medeltida kyrkan som var för liten och otidsenlig. Kyrktornet härstammar dock från en omfattande restaurering 1905. Predikstolen härrör från 1600-talet och en medeltida dopfunt av kalksten är bevarad.


Scania.org


Skaneflaggan.nu


Skurup.se


Skåne1882.jpg