Tommy Lundgren

Körkort: AM, B, C1, C, D1, D.
Digitalt förarkort samt YKB.
Truckkort typ C2.

Anställningar

1977 - 1978  Truckförare
                       Träbolaget GWJ AB Oxie

1978 - 1983  Flygplatsman
                       LFV Fälttjänst Malmö Airport

1983 - 1988  Flygplatsman
                       LFV Ramptjänst Malmö Airport

1988 - 2002  Stationsassistent
                       LFV Parkeringsservice Malmö Airport

2002 - 2004  Fälttekniker/Skyddsjägare
                       LFV Fälttjänst Malmö Airport

2004 - 2010  Fälttekniker/Brandman/Skyddsjägare
                       LFV Fält/Räddningstjänst Malmö Airport

2010 - 2021  Airport Officer/Brandman/Skyddsjägare
                       Swedavia Operativa avd. Malmö Airport


Utbildningar & kurser

1976  El-Teleteknisk linje
           Österport Gymnasium Ystad

1976  Körkort B för personbil
           Skurups Trafikskola

1977  Truckkort sidostaplare
           Träbolaget GWJ AB Oxie

1977  Värnplikt Grundutbildning
           A3 Kristianstad (Korpral)

1978  Värnplikt Gruppchef
           ArtSS Älvdalen (Furir)

1978  Förarutb. Sop & blåsmaskin
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1979  Förarutb. Lastmaskin BM641
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1979  Förarutb. Lastmaskin BM845
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1979  Förarutb. Lastbil Volvo F88
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1979  Förarutb. Sopmaskin ARA
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1979  Förarutb. Lastmaskin BM4400
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1981  Förarutb. Lastbil Scania 141
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

1982  Frivillig Befälsutbildning
           Fo11 Revingehed

1983  Flygplansbogsering
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1983  Flygplansdeicing
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1984  Körkort C för tung lastbil
           Malmö Yrkestrafikskola

1984  Förarutb. Gaffeltruck 12 ton
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1984  Förarutb. High Loader
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1985  Rangering
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1985  Loadmaster
           LFV Ramptjänst Sturup flygplats

1988  Flygutb. Motorsegelflyg
           Malmö SegelFlygKlubb Sövde flygp.

1989  Jägarexamen
           Svenska Jägareförbundet

1989  Arbetsmiljöansvar
           LFV Huvudkontor Norrköping

1990  Arbetsledarutbildning
           LFV Huvudkontor Norrköping

1991  Kontrollavgiftslagen
           Consistor AB Stockholm

1991  Mikroprocessorteknik
           Scheidt & Bachman Mönchengladbach

1992  Civilrättslig juridik
           Länstyrelsens personalutb. Malmö

1995  Cale instrument Service
           Cale AB Stockholm

1996  Parkeringsutmärkning
           TrafikTeknik AB Gävle

1997  SkiData 440-system Service
           Peek Parking Systems Karlstad

1998  SkiData 440-system Driftsledare
           Peek Parking Systems Karlstad

2002  SkiData 450-system Service
           Peek Traffic AB Karlstad

2002  SkiData 450-system Driftsledare
           Peek Traffic AB Karlstad

2002  Datakörkort ECDL Office 2000
           Tjänstem. Bildningsverks. Malmö

2003  Förarutb. Lastbil Volvo FL12H
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Sopmaskin Schmidt P25
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Lastmaskin Lundberg344
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Lastmaskin Volvo L70
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Lastmaskin Volvo L90D
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Traktor MF 6290
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2003  Förarutb. Lastbil Scania 94D
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2004  Behörighet Utsläpp-Vatten
           Miljö & Meteorolog utb. Norrköping

2004  Brandman Flyg skede 1
           Brand & Räddningsskolan Arlanda

2004  Förarutb. Brandbil RB90
           LFV Räddningstjänst Sturup flygplats

2004  Förarutb. Bandvagn mod.206
           LFV Räddningstjänst Sturup flygplats

2005  Heta Arbeten
           Brandförsvarsföreningen Skåne

2005  Förarutb. Lastmaskin Ljungby L9
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2005  Förarutb. Sopmaskin Swingo 240
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2006  Brandman Flyg skede 2
           Brand & Räddningsskolan Arlanda

2006  Förarutb. Truckkort typ C2
           MA-system Utbildning AB Lund

2006  Förarutb. Dumpers Volvo A25
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2006  Förarutb. Sopmaskin TJS 560
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2006  Fågel och viltövervakning 1
           LFV koncerngemensam utb. Knivsta

2007  Förarutb. Traktor MF 6480
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2008  Miljöledningssystem
           WSP Environmental Helsingborg

2009  Brandman Flyg repetition 1
           Brand & Räddningsskolan Arlanda

2009  Förarutb. Lastm. Volvo L60F
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2009  Förarutb. Lastm. Volvo L120F
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2009  Förarutb. Lastbil Volvo FL240
           LFV Fälttjänst Sturup flygplats

2009  Förarutb. Heavy EcoDriving
           STR Service AB Landskrona

2010  Fågel och viltövervakning 2
           LFV koncerngemensam utb. Knivsta

2010  Heta Arbeten repetition 1
           LFV Räddningstjänst Sturup flygp.

2010  Miljöutbildning-flygplats
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2012  Förarutb. Dumpers Volvo A30
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2013  Förarutb. Lastbil Volvo FM370
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2013  Förarutb. Sopmaskin Schmidt AS990
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2013  Förarutb. Brandbil Panther 6x6
           Swedavia Brand & Räddningsskola

2014  Brandman Flyg repetition 2
           Swedavia Brand & Räddningsskola

2014  Förarutb. Teleskoplastare Merlo
           LANI Kompetens AB. Staffanstorp

2014  Förarutb. Mobil Arbetsplattform
           LANI Kompetens AB. Staffanstorp

2015  Förarutb. Brandbil Buffalo 6x6
           Swedavia Räddningstj. Malmö Airport

2015  Brandman Flyg repetition 3
           Swedavia Brand & Räddningsskola

2015  Körkort D för tung buss
           LANI Kompetens AB. Staffanstorp

2015  Yrkeskompetensbevis YKB
           LANI Kompetens AB. Staffanstorp

2015  Förarutb. Buss Volvo B7L
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2015  Förarutb. Lastbil Volvo FM410
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2015  Förarutb. Bakgavellyft
           TYA & Zepro's webbaserade kurs

2016  Förarutb. Arbete på väg
           Trafikverkets interaktiva utbildning

2016  Brandman Flyg repetition 4
           Swedavia Brand & Räddningsskola

2016  Heta Arbeten repetition 2
           Brandskyddsföreningen Sverige

2016  PRM Special Assistans
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2016  Energiutbildning - flygplats
           Swedavia Energi Malmö Airport

2017  Förarutb. Belos Trans Giant
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2017  PRM Special Assistans 1
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2017  Förarutb. Lastbil Volvo FMX330
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2018  Förarutb. Lastm. Volvo L60H
           Swedavia Fälttjänst Malmö Airport

2018  Dataskyddsförordningen GDPR
           Swedavia Security & Safety

2018  Energi för alla - flygplats
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2018  Informationssäkerhetsutb.
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2018  Miljöutbildning Webb
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2018  Swedavia representationspolicy
           Airport Academy Swedavia

2018  PRM Special Assistance 2
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2019  Viltrisk på flygplats
           Airport Academy Swedavia

2019  Viltövervakning på flygplats
           Airport Academy Swedavia

2020  PRM Special Assistance 3
           Swedavia Internutb. Malmö Airport

2021  Krishantering på flygplats
           Swedavia Internutb. Malmö Airport