Slimminge kyrkby


Klicka för större bild

Slimminge socken som ligger i norra delen av Skurups kommun hade 860 invånare år 2015. I Slimminge socken ligger Slimminge kyrkby (157 inv.), orten Janstorp (63 inv.) samt herrgårdarna Brodda och Skönabäck.

Brodda's markinnehav under 1700-talet omfattade i stort sett hela Slimminge socken. I början av 1800-talet förändrades markinnehavet då norra delen av ägorna avstyckades till Skönabäck och gårdarna runt Slimminge by såldes.
Slimminge har även en stark koppling till Svaneholm då en av Brodda's ägare var Gustaf Macklean, bror till Rutger Macklean.

Från stenåldern finns det boplatser och man har funnit en stor mängd slipade flintyxor. Från bronsåldern finns gravhögar och en skatt med sju guldbrakteater från folkvandringstiden har påträffats.

Under det Skånska kriget 1675-1679 tillfångatogs friskytten (snapphanen) Hans Severin, kapten i Börringe friskyttekompani, tillsammans med 18 andra friskyttar i Slimminge av svenskarna.
Mer om Skånelands historia finns att läsa på Wikipedia/Skåneland.


Skåne 1588


Skåne 1662


Skåne 1731


Skåne 1768


Skåne 1804


Skåne 1882


Skåningen

Slimminge.eu